Rukojeť kverulanta

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

Na tomto místě jsou zveřejňována různá podání občanů, ze kterých se můžete inspirovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenechte si všechno líbit a trvejte na svých právech!

***

20.01.2017 10:59
Autor: noether Jedním z principů právního státu, kterým se Česká republika deklaruje v Ústavě i Listině základních práv a svobod, je možnost výkonu státní moci i stanovení povinností pouze zákonem a v jeho mezích. Tento princip je v České republice formulačně zakotven...
29.06.2014 11:06
Městský soud v...
13.05.2014 10:36
Pokud se stanete účastníky nějakého soudního řízení, k čemuž v dnešní době přijdete „jako slepý k houslím“, můžete se třeba naučit nazpaměť všechny potřebné zákony a prostudovat stovky judikátů k dané věci, ale stejně vám to bude prd platné, protože o vašem životě zde rozhoduje...
21.12.2013 20:55
Ačkoliv jsou rozvádějící se otcové značně naivní (nebyli jsme lepší), dnes už většinu tak nějak tuší, že odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) není prostředím, kde by se mohli dočkat nějakého vstřícného jednání. To je umocněno tím, že často ani pořádně nevědí, co je úkolem tohoto orgánu a co...
07.11.2013 10:41
Všichni se jistě shodneme, že zájem dítěte má absolutní přednost, přes kterou „ani vlak nejde“. Navzdory tomu je „zájem dítěte“ abstraktní pojem bez jasné definice. Normálnímu člověku může připadat absurdní, proč by měl být „zájem dítěte“ nějak definován. Vždyť co je zájem dítěte, je přeci naprosto...
21.01.2013 10:18
V první části byl podrobně představen okultní výpočet výživného v podání (post)komunistické soudní stolice a citace části nálezu Pl. ÚS 1/12 Ústavní stolice týkající se práva na svobodnou volbu zaměstnání a zákazu nucených prací.  V druhém díle se seznámíme s právními předpisy...
30.12.2012 13:43
Určování výživného soudní stolicí je stejně jako každá jiná okultní věda zastřeno celou řadou tajemství, což všelijakým šarlatánům (ministr zlovůle Blažek) a vědmám (Asenová a její spolek nectných raket) dává prostor k šíření (o)bludných teorií o neplatičích výživného. Základem okultní vědy...
15.12.2012 23:39
Před časem v jedné z internetových diskusí proběhla debata, zda lze u zletilého dítěte vyměřit výživné zpětně za tři roky před podáním žalobního návrhu jako v případě nezletilého dítěte. Každý, kdo se rodinným právem zabývá už delší dobu, zná na tuto otázku naprosto jasnou odpověď....
19.10.2012 00:05
Neplnění výživného na děti je nemorální! Jsou však situace, kdy právě plnění výživného je hluboce nemorální. To naše přepjatě formalistická soudní stolice není schopna rozlišit. Závěrečná řeč nešťastného otce vám může být v takovém případě užitečným pomocníkem. Jde o kopii protokolu...
25.09.2012 15:16
Dluhy se mají platit! Jasně slyším mravokárce (pochopitelně z řad oprávněných) a což teprve když jde o výživné pro dítě! Už jen to ukazuje, že není dluh jako dluh a kdyby to nenažraná exekutorsko-advokátní mafie „nepřepískla“ s vymáháním bagatelních dluhů, absolutně nikdo by se...
1 | 2 | 3 >>