O čem se nikde nepíše

15.06.2018 11:37
Adikia už řadu let poukazuje na neplatnost „opatrovnických“ rozsudků po dosažení zletilosti dítěte. Už jen to, že je v těchto rozsudcích uvedeno, že výživné se má platit k rukám matky, je po dosažení zletilosti dítěte absolutní nesmysl, který by vás ale mohl přivést do velkých problémů....
14.02.2017 22:11
Na portálu Justice.cz v aplikaci infoData byl zveřejněn přehled o rozhodování o výši výživného za rok 2016. Podle počtu prvních rozhodnutí o výživném v roce 2016 lze usuzovat, že rok 2015 byl světlou výjimkou, kdy došlo k mírnému snížení počtu rozvodů a v roce 2016 se opět...
20.01.2017 10:54
Autor: noether Stanovení vyživovací povinnosti je v České republice pokřiveno absolutní a neomezenou libovůlí ničím a nikým nekontrolovatelné soudní moci. Přes mnohá legislativní protivenství se zástupcům soudců (soudcovští odboráři na pozicích předsedů Soudcovské unie) podařilo do nového...
09.03.2016 15:40
Na portálu Justice.cz v aplikaci infoData byl zveřejněn přehled o výši výživného určeného soudními stolicemi v roce 2015 bez opory v zákoně jen podle jejich momentální nálady.  Ostatně tím se nijak netají ani Ústavní stolec. IV. ÚS 650/15 20. V souvislosti s uvedeným provedl...
14.05.2015 08:45
V roce 2014 bylo o výživném rozhodováno ve 44 476 případech, což je dostatečný statistický vzorek občanů. Podle soudních stolic byl průměrný čistý příjem rodičů 37 419 Kč. Jejich průměrná hrubá mzda by tedy v tom případě činila 53 100 Kč a super hrubá mzda 68 800 Kč. Poznámka Super hrubá mzda je...
26.02.2015 11:22
Že by už konečně někomu došlo, že zákon o dani z příjmu je zjevně diskriminační, kdy pouze rodič pečující o dítě může uplatnit odpočet daně na dítě (daňový bonus), přestože druhý rodič (zde převážně rozvedený otec) péči o dítě vynahrazuje plněním výživného? Tak toho se rozhodně nemusíte...
04.02.2014 20:42
Právní jistota je jeden ze základních principů právního státu. Každý by tedy měl vědět, na co přesně má právo a obráceně, kde jsou hranice jeho povinnosti. Kromě obecných frází v novém Občanském zákoníku zde však nejsou žádná pravidla pro určování vyživovací povinnosti. Výživné je tak...
17.05.2013 10:47
V různých diskusích se často objevují dotazy samoživitelek, jak z otce vytřískat dlužné výživné, když nikde nepracuje, nemá žádný majetek nebo je třeba díky špatnému podnikatelskému záměru zadlužen až po uši. To je skutečně velký problém, protože stát s matkami (přesněji...
21.04.2013 13:26
Je veřejným tajemstvím, že o opatrovnických sporech rozhoduje jinde nepoužitelný soudcovský odpad. Obzor těchto „profesionálů“ je omezen totalitní pověrou o „lepším rodiči“, a protože v demokratické společnosti jde o zjevný nesmysl, jsou na jeho obhajobu alibisticky prováděny znalecké posudky...
20.04.2013 12:38
Ty zde již byly zveřejněny v době, když se bývalá ministryně zlovůle Kovářová snažila zavést tento model výpočtu výživného. Použitý materiál je několik let starý, ale protože nemůžeme srovnávat čísla (Eura) a jde jen o způsob výpočtu, tak to nevadí. Základem pro výpočet výživného je analýza...
1 | 2 | 3 >>