Judikatura

Zejména rodič, který by měl především vyživovat svoje děti, nemá přístup do databáze soudních rozhodnutí ASPI s ohledem na vysokou cenu této služby. Vyhledávat judikáty k nějaké konkrétní věci v literatuře, je jako hledat jehlu v kupce sena. Proto na tomto místě bude postupně vznikat volně přístupná databáze judikátů k výživnému.   

 

 

 

 

 

 

Soudní rozhodnutí v kontinentálním právním systému je aktem aplikace práva, kdy soud konkrétní případ podřazuje pod obecnou právní normu. Judikát se tak odlišuje od precedentu v angloamerickém právním systému common law, kde soudní rozhodnutí, které řeší případ dosud právními normami neupravený, má normativní význam a je obecně závazné pro další rozhodování v obdobných případech. Precedens je na rozdíl od judikátu pramenem práva.

Judikatura v České republice

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají zákonné zmocnění k vydávání sbírek judikatury. Jsou v nich zveřejňována rozhodnutí nejen těchto nejvyšších soudů, ale i rozhodnutí vrchních soudů a krajských soudů. Cílem publikace rozhodnutí je sjednocování rozhodovací praxe v soustavě soudů. O publikaci rozhodnutí rozhodují kolektivní orgány soudů a před hlasováním jsou rozhodnutí předkládána k vyjádřením připomínkovým místům (soudům, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, právnickým fakultám, některým ministerstvům apod.). Kromě oficiálních sbírek jsou některá z právního hlediska zajímavá a přínosná rozhodnutí publikovaná v právnických časopisech a některá nakladatelství soustavně vydávají řady rozhodnutí ve formě sbírek.

Publikovaná rozhodnutí jsou bezprostředně závazná pouze pro rozhodnutí v konkrétní věci. Neformálně z nich však často soudy a případně i další orgány vycházejí pro jejich přesvědčivost výkladu sporných otázek. Navíc publikací rozhodnutí nejvyšší soudy do určité míry avizují, jakým způsobem s nejvyšší pravděpodobností budou rozhodovat v obdobných věcech, pokud se jimi např. na základě mimořádných opravných prostředků budou v budoucnosti zabývat. Publikace judikatury tak přispívá k předvídatelnosti soudního rozhodování a k právní jistotě.

*****

14.11.2017 13:48
III.ÚS 1253/17 ze dne 29. srpna 2017  Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti V. K., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Vaňátkem, advokátem sídlem Národní 365/43, Praha 1 - Staré Město,...
14.02.2017 22:14
Prodobný rozbor najdete ZDE Přehled o rozhodování o výživném v roce 2016 (ke stažení ve formátu PDF ZDE) 
09.03.2016 15:46
Přehled o rozhodování soudních stolic o výživném v roce 2015 ZDE nebo PDF ZDE
13.05.2015 21:56
V roce 2014 bylo při průměrném čistém příjmu rodičů 37 419 Kč stanoveno nejvyšší průměrné výživné 2 944 Kč. Jestliže podle Českého statistického úřadu byla v roce 2014 průměrná hrubá mzda 25 686 Kč, je tedy očividným nesmyslem, aby průměrný čistý příjem rodičů byl 37 419 Kč. Více...
27.03.2014 22:07
Kromě soudních stolic, které mají svůj nehorázný plat zaručený až do důchodu, si dnes nikdo nemůže být jistý svým příjmem ani několik měsíců dopředu. Nezřídka tak dochází k situaci, kdy se na straně rozvedeného otce sníží příjem nebo se dokonce jako nezaměstnaný sám stane sociálně potřebným, a...
06.02.2014 09:03
Právní jistota je jeden ze základních principů právního státu. Každý by tedy měl vědět, na co přesně má právo a obráceně, kde jsou hranice jeho povinnosti. Kromě obecných frází v novém Občanském zákoníku zde však nejsou žádná pravidla pro určování vyživovací povinnosti. Výživné je tak určováno jen...
16.07.2013 00:36
Rozvodový průmysl neustále vymýšlí nové a sofistikovanější nástroje na právní šikanu otců. Jedním z moderních protiotcovských nástrojů je nebezpečné pronásledování, kde je zneužívána neostrá hranice mezi nebezpečným pronásledováním, nadměrným obtěžováním nebo jen pouhou nezdvořilostí. Jako záminka...
09.02.2013 17:04
Právní jistota je jeden ze základních prvků právního státu. Každý by měl vědět, čeho se může spravedlivě domáhat nebo obráceně, kde jsou hranice jeho povinnosti. V České republice však neexistují žádná pravidla pro určování výživného. Výživné je tak určováno jen podle momentální nálady soudní...
21.01.2013 16:36
Otázka dobrých mravů je při určování výživného soudní stolicí často opomíjena, proto neuškodí si v tom udělat jasno. Následující text není judikát, jde však o aktuální komentář uvedený v právní databázi ASPI, kterou používají soudní stolice. Adikia z komentáře považuje za zásadní...
30.12.2012 18:07
Možná to bude pro mnohé překvapení, ale i na rozvedené otce se vztahují mezinárodní úmluvy o lidských právech a Listina základních lidských práv, tedy i právo na svobodnou volbu zaměstnání a zákaz nucených prací, což je vcelku velmi závažný důvod k tomu, aby se rozvedený otec vzdal...
1 | 2 | 3 | 4 >>